HVtronix Datalogger

Úvod

HVtronix Datalogger představuje modulářní řadu řešení pro měření a monitoring elektrických veličin. Dle typu zařízení lze zvolit počet a typ snímaných vstupních portů. Data jsou zaznamenávána do vnitřní paměti zařízení. Velikost vnitřní paměti je opět dána typem modelu.

Zařízení je vybaveno síťovým rozhraním LAN (případně Wifi). Pomocí tohoto rozhraní předává měřená data k dalšímu zpracování.

Podle použitého typu snímače lze měřit různé elektrické I ne-elektrické veličiny.

Popis řešení

Dodávaný systém se skládá z měřící jednotky a koncového řešení pro záznam, zpracování a vyhodnocení dat.

1. Měřící jednotka

Měřící jednotka se instaluje do elektrického rozvaděče tryskacího zařízení. K provozu vyžaduje střídavé napájení 230V.

Měřící jednotka je uzavřena ve standardní instalační krabici
Měřící jednotka je uzavřena ve standardní instalační krabici
Otevřená krabice s měřící jednotkou
Otevřená krabice s měřící jednotkou

 

2. Koncové řešení

Je dodáváno ve 3 variantách dle architektury řešení:

  • Klient-Server řešení se skládá ze dvou komponent. Server zajišťuje záznam a ukládání. Klientská aplikace slouží k zobrazování dat a
    reportů. Záznam se provádí na počítači x86 s operačním systémem Microsoft.
    Serverové řešení nevyžaduje samostatný server, může být využit stávající server, který má dostatečnou rezervu systémových prostředků.
  • Stand-alone řešení zajišťuje sběr dat a reporting v rámci lokální stanice s operačním systémem Microsoft.
  • Cloud řešení zajišťuje ukládání dat do cloud úložiště v internetu. Uložená data lze prohlížet a vyhodnocovat přes WEB prohlížeč. Toto řešení vyžaduje konektivitu měřící jednotky do internetu.

Komunikace mezi měřící jednotkou a počítačem / serverem / cloudem probíhá po síti LAN (Wifi).

Aplikace pro vyhodnocení dat

Je aplikace, která slouží pro zpracování a vyhodnocení naměřených dat.

Nastavení - settings aplikace
Nastavení - settings aplikace
Vyhodnocení - graf 12 hodin
Vyhodnocení - graf 12 hodin
Vyhodnocení - graf 2 dny
Vyhodnocení - graf 2 dny

 

Dokumenty ke stažení