Společnost HVtronix s.r.o. vznikla sloučením samostatných subjektů dlouhodobě působících na českém trhu. Dílčí spolupráce již byla dříve navázána a vznik nové zastřešující společnosti je jen logickým vyústěním předchozích aktivit.

HVtronix tak může nabídnout široké portfolio produktů a služeb.

Poskytujeme našim zákazníkům komplexní služby v oblasti IT.
Nabízíme vlastní vývoj softwarových i hardwarových řešení a customizaci produktů, dle konkrétních potřeb zákazníka.

Zajišťujeme dodávky hardware i software včetně zajištění implementace a následného provozu.
Dodávka a správa HW
Dodávka a správa HW